Výzvy

Výzvy nositele ITI

Níže naleznete přehled výzev nositele ITI pro sběr projektových záměrů. Územní zaměření výzev je na Plzeňskou aglomeraci.

V současnosti jsou všechny výzvy nositele ITI uzavřeny. K uzavřeným výzvám pro vás průběžně doplňujeme informace o navazujících výzvách jednotlivých operačních programů.

K výzvám nositele ITI pro vás průběžně doplňujeme informace o navazujících výzvách operačních programů, informace viz níže.

22. výzva nositele ITI - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

22. výzva nositele ITI - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Vyhlášení navazující výzvy OPJAK plánováno na červenec 2023.

21. výzva nositele ITI - Služby infrastruktury

21. výzva nositele ITI - Služby infrastruktury

Vyhlášení navazující výzvy OPTAK plánováno na druhé čtvrtletí 2023.

20. výzva nositele ITI - Infrastruktura městské drážní dopravy

20. výzva nositele ITI - Infrastruktura městské drážní dopravy

Navazující výzva OPD plánována.

19. výzva nositele ITI - ITS a prostorová data

19. výzva nositele ITI - ITS a prostorová data

Navazující výzva OPD plánována.

18. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství

18. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství

Navazující výzva OPŽP plánována.

17. výzva nositele ITI - Podpora přizpůsobení se změně klimatu

17. výzva nositele ITI - Podpora přizpůsobení se změně klimatu

Navazující výzva OPŽP plánována.

16. výzva nositele ITI - Podpora energie z obnovitelných zdrojů

16. výzva nositele ITI - Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Navazující výzva OPŽP plánována.

15. výzva nositele ITI - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

15. výzva nositele ITI - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Navazující výzva OPŽP plánována.

14. výzva nositele ITI - Turismus

14. výzva nositele ITI - Turismus

Vyhlášení navazující výzvy IROP č. 90 CESTOVNÍ RUCH plánováno na březen 2023.

13. výzva nositele ITI - Zelená infrastruktura

13. výzva nositele ITI - Zelená infrastruktura

Vyhlášení navazující výzvy IROP č. 77 ZELENÁ INFRASTRUKTURA plánováno na duben 2023.

12. výzva nositele ITI - Památky

12. výzva nositele ITI - Památky

Vyhlášení navazující výzvy IROP č. 62 PAMÁTKY plánováno na únor 2023.

11. výzva nositele ITI - Muzea, knihovny

11. výzva nositele ITI - Muzea, knihovny

Navazující výzva IROP č. 16 a č. 50 otevřena!

10. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro sociální služby

10. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro sociální služby

Navazující výzva IROP č. 30 otevřena!

9. výzva nositele ITI - Sociální bydlení

9. výzva nositele ITI - Sociální bydlení

Navazující výzva IROP č. 38 otevřena!

8. výzva nositele ITI - Terminály

8. výzva nositele ITI - Terminály

Vyhlášení navazující výzvy IROP č. 74 MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA plánováno na únor 2023.

7. výzva nositele ITI - Telematika pro veřejnou dopravu

7. výzva nositele ITI - Telematika pro veřejnou dopravu

Navazující výzva IROP č. 67 otevřena!

6. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

6. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Navazující výzva IROP č. 53 otevřena!

5. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

5. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Navazující výzva IROP č. 66 otevřena!

4. výzva nositele ITI - Městská drážní vozidla

4. výzva nositele ITI - Městská drážní vozidla

Navazující výzva IROP č. 39 otevřena!

Sociální aglomerace

3. výzva nositele ITI - Zájmové a neformální vzdělávání

Vyhlášení navazující výzvy IROP č. 94 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ plánováno na duben 2023.

Sociální aglomerace

2. výzva nositele ITI - Základní školy

Navazující výzva IROP č. 37 otevřena!

Sociální aglomerace

1. výzva nositele ITI - Mateřské školy

Navazující výzva IROP č. 20 otevřena!

Archiv 14-20


Výzvy nositel ITI

Výzvy k programovému období 2014-2020 naleznete v ZIP souborech ke stažení níže.

Výzvy ZS ITI

Výzvy k programovému období 2014-2020 naleznete v ZIP souborech ke stažení níže.