Výzvy

Výzvy nositele ITI

Níže naleznete přehled výzev nositele ITI pro sběr projektových záměrů. Územní zaměření výzev je na Plzeňskou aglomeraci.

K výzvám nositele ITI pro vás průběžně doplňujeme informace o navazujících výzvách operačních programů, informace viz níže.

Otevřené výzvy ITI 2021-2027

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Ukončené výzvy ITI 2021-2027

Sociální aglomerace

1. výzva nositele ITI - Mateřské školy

Navazující výzva IROP č. 20 otevřena!

Sociální aglomerace

2. výzva nositele ITI - Základní školy

Navazující výzva IROP č. 37 otevřena!

Sociální aglomerace

3. výzva nositele ITI - Zájmové a neformální vzdělávání

Navazující výzva IROP č. 94 otevřena!

4. výzva nositele ITI - Městská drážní vozidla

4. výzva nositele ITI - Městská drážní vozidla

Navazující výzva IROP č. 39 otevřena!

5. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

5. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Navazující výzva IROP č. 66 otevřena!

6. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

6. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Navazující výzva IROP č. 53 otevřena!

7. výzva nositele ITI - Telematika pro veřejnou dopravu

7. výzva nositele ITI - Telematika pro veřejnou dopravu

Navazující výzva IROP č. 67 otevřena!

8. výzva nositele ITI - Terminály

8. výzva nositele ITI - Terminály

Navazující výzva IROP č. 74 otevřena!

9. výzva nositele ITI - Sociální bydlení

9. výzva nositele ITI - Sociální bydlení

Navazující výzva IROP č. 38 otevřena!

10. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro sociální služby

10. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro sociální služby

Navazující výzva IROP č. 30 otevřena!

11. výzva nositele ITI - Muzea, knihovny

11. výzva nositele ITI - Muzea, knihovny

Navazující výzva IROP č. 16 a č. 50 otevřena!

12. výzva nositele ITI - Památky

12. výzva nositele ITI - Památky

Navazující výzva IROP č. 62 otevřena!

13. výzva nositele ITI - Zelená infrastruktura

13. výzva nositele ITI - Zelená infrastruktura

Navazující výzva IROP č. 77 otevřena!

14. výzva nositele ITI - Turismus

14. výzva nositele ITI - Turismus

Navazující výzva IROP č. 90 otevřena!

15. výzva nositele ITI - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

15. výzva nositele ITI - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Navazující výzva OPŽP plánována.

16. výzva nositele ITI - Podpora energie z obnovitelných zdrojů

16. výzva nositele ITI - Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Navazující výzva OPŽP plánována.

17. výzva nositele ITI - Podpora přizpůsobení se změně klimatu

17. výzva nositele ITI - Podpora přizpůsobení se změně klimatu

Navazující výzva OPŽP plánována.

18. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství

18. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství

Navazující výzva OP ŽP č. 55 otevřena!

19. výzva nositele ITI - ITS a prostorová data

19. výzva nositele ITI - ITS a prostorová data

Navazující výzva OP D č. 07 otevřena!

20. výzva nositele ITI - Infrastruktura městské drážní dopravy

20. výzva nositele ITI - Infrastruktura městské drážní dopravy

Navazující výzva OP D č. 09 otevřena!

21. výzva nositele ITI - Služby infrastruktury

21. výzva nositele ITI - Služby infrastruktury

Vyhlášení navazující výzvy OPTAK plánováno na druhé čtvrtletí 2023.

22. výzva nositele ITI - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

22. výzva nositele ITI - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Navazující výzva OP JAK č. 02_23_021 vyhlášena!

23. výzva nositele ITI Zelená infrastruktura II

23. výzva nositele ITI Zelená infrastruktura II

Navazující výzva IROP č. 77 otevřena!

24. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství  II

24. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství II

Navazující výzva OP ŽP č. 55 otevřena!

Archiv 14-20


Výzvy nositel ITI

Výzvy k programovému období 2014-2020 naleznete v ZIP souborech ke stažení níže.

Výzvy ZS ITI

Výzvy k programovému období 2014-2020 naleznete v ZIP souborech ke stažení níže.