24. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství II

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 11. 3. 2024

Zahájení příjmu projektových záměrů: 11. 3. 2024

Ukončení příjmu projektových záměrů: 10. 4. 2024

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 24 Podpora přechodu na oběhové hospodářství II k předkládání projektových záměrů ve vazbě na OPŽP specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.

Výzva slouží k doplnění seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • výstavba a modernizace sběrných dvorů
  • zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT
  • zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů, odpadních jedlých olejů a tuků
  • technologie třídících a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů
  • zařízení na materiálové využití odpadů, vyjma skupiny odpadů 16 a skupiny odpadů 17 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
  • výroba paliv z ostatníchz odpadů, v rámci aktivity lze podpořit zařízení MBÚ, zařízení na termochemickou úpravu odpadů, pokud budou splněny podmínky dle vyhlášeky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic

Specifikace podporovaných aktivit viz výzva nositele Podpora přechodu na oběhové hospodářství II.

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.