11. výzva nositele ITI - Muzea, knihovny

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 11 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven k předkládání projektových záměrů ve vazbě na IROP specifický cíl 4.4 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • revitalizace muzeí a knihoven, včetně nové výstavby
  • expozice
  • depozitáře
  • technické zázemí
  • návštěvnická centra
  • edukační centra
  • restaurování sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
  • ochrana muzejních sbírek a knihovních fondů
  • technické vybavení knihoven

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.