20. výzva nositele ITI - Infrastruktura městské drážní dopravy

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 20 Infrastruktura městské drážní dopravy k předkládání projektových záměrů ve vazbě na OPD specifický cíl 3.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • Výstavba nové drážní infrastruktury
  • Modernizace stávající drážní infrastruktury

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.