Řídicí struktura ITI

PRACOVNÍ
SKUPINY 21+

Strategie Plzeňské aglomerace je založena na partnerském přístupu a proto jsme zřídili pracovní skupiny, složené z odborníků napříč tématy. Jejich složení je vydefinováno na základě analýzy stakeholderů v našem strategickém dokumentu.

K čemu slouží?


NASTAVUJÍ strategický dokument

POSUZUJÍ projektové záměry

Dokumenty


Níže uvedené dokumenty byly schváleny Řídicím výborem SPA dne 22.11.2021.

Zápisy


PS Modrozelená
PS Cirkulární
PS Sociální
PS Atraktivní
Archiv 14-20

Zápisy z jednání pracovních skupin, vztahující se k programovému období 2014-2020, naleznete ke stažení v souhrnných zip souborech na prolinkách níže.