18. výzva nositele ITI - Podpora přechodu na oběhové hospodářství

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 18 Podpora přechodu na oběhové hospodářství k předkládání projektových záměrů ve vazbě na OPŽP specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků vč. aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu
 • budování infrastruktury potravinových bank
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay as You Throw“)
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV vč. úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • výstavba modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, vč. bioplynových stanic pro zpracování odpadů
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.