5. výzva nositele ITI - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 5 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu k předkládání projektových záměrů ve vazbě na IROP specifický cíl 6.1 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. 

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury.
  • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.