Prohlášení o přístupnosti

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.iti-plzen.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.iti-plzen.cz/

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. nespravuje žádné mobilní aplikace.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se Zákonem. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. nespravuje žádné mobilní aplikace.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 2. 1. 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail smidlovah@plzen.eu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

Praha 4, 140 21 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz