Řídicí struktura ITI

Řídicí výbor Strategie Plzeňské aglomerace 21+

Řídicí výbor stojí v čele hierarchie řídicí struktury ITI. Je ustaven na základě principu partnerství a jsou v něm zastoupeni klíčoví hráči napříč řešenými tématy.

K čemu slouží?


NAPOMÁHÁ k udržitelnému rozvoji územi

USMĚRŇUJE vývoj strategického plánování

NAPLŇUJE integrovanou strategii

Zápisy


2023

Archiv 14-20

Zápisy z jednání ŘV ITI Plzeňské metropolitní oblasti, k programovému období 2014-2020, naleznete v souhrném ZIP souboru ke stažení na tomto prolinku.