12. výzva nositele ITI - Památky

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 12 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví k předkládání projektových záměrů ve vazbě na IROP specifický cíl 4.4 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

 • revitalizace památek
 • expozice
 • depozitáře
 • technické a technologické zařízení
 • návštěvnická centra
 • edukační centra
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 • ochrana a zabezpečení památek
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO
 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.