14. výzva nositele ITI - Turismus

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 14 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu k předkládání projektových záměrů ve vazbě na IROP specifický cíl 4.4 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou turistiku/rekreační plavbu) s preferencí integrovaných řešení
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • naučné stezky
  • propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.