Aktuality

Kategorie
Kategorie
Noví členové ŘV PA 21+

Noví členové ŘV PA 21+

Máme nové členy v čele řídící struktury integrovaného nástroje.

Autor: RADOVAN SUBIN

SPA21+ schválena ministerstvem

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 25/10/2022 schválilo finální podobu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+.

SPA21+ a Akční plán schválilo vedení města

SPA21+ a Akční plán schválilo vedení města

Zastupitelstvo města Plzně dnes 12/9/2022 schválilo finální podobu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ včetně tzv. Akčního plánu. Obsahem toto plánu jsou seznamy strategických projektů šesti operačních programů, finanční plány a plány indikátorů pro programové období 2021-2027.

Plzeň evropským městům představila své zelené projekty

Plzeň evropským městům představila své zelené projekty

Plzeň se v srpnu 2019 prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů zapojila do mezinárodního projektu EURE, který se snaží posílit pozici malých a středních měst na evropské úrovni v oblasti udržitelného městského rozvoje.

První návrh akčního plánu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ schválen

První návrh akčního plánu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ schválen

Dne 1/6/2022 schválil Řídicí výbor Strategie Plzeňské aglomerace první návrh Akčního plánu. Tomuto schválení předcházelo měsíční jednání deseti mini týmů tematicky zaměřených Pracovních skupin.

Metropolitní spolupráci by měl legislativně podpořit stát, zaznělo na konferenci v Brně

Metropolitní spolupráci by měl legislativně podpořit stát, zaznělo na konferenci v Brně

Téměř 150 účastníků, zástupců měst a obcí, ale i ministerstev a státních, akademických nebo neziskových organizací, se 19. května sjelo do Brna, aby debatovali o posílení ukotvení metropolitní spolupráce v České republice.

VÝZVY VYHLÁŠENY

VÝZVY VYHLÁŠENY

Výzvy ke SBĚRU A AKTUALIZACI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ VYHLÁŠENY.

Sběr projektových námětů do OP Zaměstnanost 2021+

Sběr projektových námětů do OP Zaměstnanost 2021+

Nositel Strategie Plzeňské aglomerace vyzývá potenciální žadatele k předložení námětů vhodných do Strategie Plzeňské aglomerace oblast SOCIÁLNÍ – rozvoj služeb na podporu zaměstnanosti a služeb vedoucích k sociálnímu začleňování - ve vazbě na OP Zaměstnanost 2021-2027.

Připravte se na výzvy

Připravte se na výzvy

Chystáme výzvy ke SBĚRU A AKTUALIZACI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021+.