23. výzva nositele ITI Zelená infrastruktura II

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 11. 3. 2024

Zahájení příjmu projektových záměrů: 11. 3. 2024

Ukončení příjmu projektových záměrů: 10. 4. 2024

Časová způsobilost výdajů: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2029

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 23 Zelená infrastruktura II k předkládání projektových záměrů ve vazbě na IROP specifický cíl 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění.

Výzva slouží k doplnění seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Specifikace podporovaných aktivit viz výzva nositele ITI - Zelená instrastruktura II

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.