21. výzva nositele ITI - Služby infrastruktury

Vyhlášení navazující výzvy OPTAK plánováno na druhé čtvrtletí 2023.

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 21 Služby infrastruktury k předkládání projektových záměrů ve vazbě na OPTAK specifický cíl 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

Aktivita: Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru

  • Podpora otevřené infrastruktury pro VaI umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů. Podpora tak bude zaměřena na rozvoj technologických center, která budou poskytovat specializované služby pro MSP, vč. začínajících podniků, zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, nových řešení v oblasti NUT, ochranu duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech.
  • Záměrem je doplnit chybějící podpůrnou VaI infrastrukturu ve vazbě na potřeby společnosti a globální trendy, jako jsou klimatické změny, znečištění životního prostředí, zrychlování technologických změn a perspektivní technologie (např. ICT, kosmické aktivity, autonomní řízení, biotechnologie a nanotechnologie apod.).
  • Zároveň i podpořit rozvoj tzv. testbedů, či Center pro digitální inovace, v rámci nichž podniky získají přístup ke komplexním podpůrným službám souvisejícím se zaváděním nových technologií včetně strategického poradenství v oblasti financování, nových trhů a podnikatelských modelů či nových příležitostí pro spolupráci v oblasti digitální transformace a využívání digitálních technologií.
  • Podporována dále mohou být i otevřená podniková centra VaV

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.