15. výzva nositele ITI - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Navazující výzva OPŽP plánována.

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 15 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů k předkládání projektových záměrů ve vazbě na OPŽP specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
  • snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
  • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
  • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
  • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.