Nositel ITI


Ing. Eva Jindrová
Tematický koordinátor

IROP SC 4.1. (Vzdělávání), SC 4.2 (Soc. infrastruktura a bydlení),
SC 6.1 (Terminály, Telematika, Bezpečnost, Vozidla), OPD, OPZ+

+420 37 803 5972
jindrovae@plzen.eu

Mgr. Šárka Řechková
Referent

Publicita, OPTP

rechkova@plzen.eu
522522311

Mgr. Taťána Jandová

IROP SC 4.4 (Kultura, Cestovní ruch), SC 6.1 (Cyklodoprava),
SC 2.2 (Veřejná prostranství), OPŽP

+420 37 803 5967
jandovat@plzen.eu

Ing. Martin Babuška
Tematický koordinátor

OP JAK, OP TAK

+420 724 269 698
babuska@plzen.eu

Mgr. Jana Terčová
Tematický a územní koordinátor

IROP SC 4.4 (Kultura, Cestovní ruch), SC 6.1 (Cyklodoprava),
SC 2.2 (Veřejná prostranství), OPŽP

+420 37 803 5967
tercova@plzen.eu

Ing. Markéta Kubičková
Vedoucí úseku
 

+420 37 803 5966
kubickovam@plzen.eu

Proč podat projekt do ITI?


SPA 21+ umožňuje realizovat předem identifikované strategické projekty v území díky alokovaným finančním prostředkům jednotlivých operačních programů (IROP, OPŽP, OPTAK, OPJAK, OPZ+, OPD).

ITI jako nástroj regionální politiky
Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou smysluplné projekty regionálního charakteru, které reagují na potřeby Plzeňské aglomerace a mají pozitivní dopad.
S námi máte větší šanci na úspěch
Projekty předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI soutěží jen s projekty v rámci plzeňské aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do výzev individuálních.

Projekt Řízení strategie ITI Plzeň 4 – nositel (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000308), spolufinancovaný  Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc, je zaměřen na podporu řízení Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblastí 2014-2020 a zároveň na přípravu Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.

Nositel ITI


Ing. Markéta Kubičková
Vedoucí úseku
 

+420 37 803 5966
kubickovam@plzen.eu

Mgr. Jana Terčová
Tematický a územní koordinátor

IROP SC 4.4 (Kultura, Cestovní ruch), SC 6.1 (Cyklodoprava),
SC 2.2 (Veřejná prostranství), OPŽP

+420 37 803 5967
tercova@plzen.eu

Ing. Eva Jindrová
Tematický koordinátor

IROP SC 4.1. (Vzdělávání), SC 4.2 (Soc. infrastruktura a bydlení),
SC 6.1 (Terminály, Telematika, Bezpečnost, Vozidla), OPD, OPZ+

+420 37 803 5972
jindrovae@plzen.eu

Ing. Martin Babuška
Tematický koordinátor

OP JAK, OP TAK

+420 724 269 698
babuska@plzen.eu

Proč podat projekt do ITI?


SPA 21+ umožňuje realizovat předem identifikované strategické projekty v území díky alokovaným finančním prostředkům jednotlivých operačních programů (IROP, OPŽP, OPTAK, OPJAK, OPZ+, OPD).

ITI jako nástroj regionální politiky
Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou smysluplné projekty regionálního charakteru, které reagují na potřeby Plzeňské aglomerace a mají pozitivní dopad.
S námi máte větší šanci na úspěch
Projekty předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI soutěží jen s projekty v rámci plzeňské aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do výzev individuálních.

Projekt Řízení strategie ITI Plzeň 4 – nositel (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000308), spolufinancovaný  Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc, je zaměřen na podporu řízení Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblastí 2014-2020 a zároveň na přípravu Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.

Útvar koordinace evropských projektů
města Plzně


Koordinujeme projekty, které rozvíjejí příležitosti pro rozvoj města Plzně. V projektech fungujeme jako partner. Naším cílem je zprostředkovat ucelený přehled příležitostí.

SERVIS MĚSTU

Příležitosti pro rozvoj
města Plzně

PARTNER

Připravený partner pro velké mezinárodní projekty

PROJEKTY

Koordinace dotačních
projektů

PROJEKTY

Koordinace dotačních
projektů

ITI

ITI, nástroj pro rozvoj
Plzeňské aglomerace

Aktuální projekty a informaceSPA 21+ umožňuje realizovat předem identifikované strategické projekty v území díky alokovaným finančním prostředkům jednotlivých operačních programů (IROP, OPŽP, OPTAK, OPJAK, OPZ+, OPD).

ITI jako nástroj regionální politiky
Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou smysluplné projekty regionálního charakteru, které reagují na potřeby Plzeňské aglomerace a mají pozitivní dopad.
S námi máte větší šanci na úspěch
Projekty předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI soutěží jen s projekty v rámci plzeňské aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do výzev individuálních.

Projekt Řízení strategie ITI Plzeň 4 – nositel (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000308), spolufinancovaný  Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc, je zaměřen na podporu řízení Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblastí 2014-2020 a zároveň na přípravu Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.

Co se již povedlo?


Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.


Divadelní 105/3
301 21 Plzeň
+420 378 035 951