Výzva nositele ITI - Rozvoj služeb na podporu zaměstnanosti a služeb vedoucích k sociálnímu začleňování

Navazující výzva OPZ+ otevřena!

Nositel Strategie Plzeňské aglomerace vyzývá potenciální žadatele k předložení námětů vhodných do Strategie Plzeňské aglomerace oblast SOCIÁLNÍ – rozvoj služeb na podporu zaměstnanosti a služeb vedoucích k sociálnímu začleňování - ve vazbě na OP Zaměstnanost 2021-2027.

Ve vazbě na Strategii Plzeňské aglomerace integrované řešení „Sociální aglomerace“, je potřeba aktivity projektu zaměřit na následující okruhy:

  • komplexní podpora a stabilizace ekonomických migrantů
  • prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání
  • slaďování pracovního a rodinného života – prorodinná opatření
  • prevence dopadů problematického sociálního začleňování

Pokud budete chtít realizovat váš námět jako tzv. integrovaný projekt dotovaný z OPZ+, je vhodné předem konzultovat přípravu námětu na MPSV, zejména věcné zaměření – aktivity, cílové skupiny. Všechny připravené náměty musí splňovat aktuální podmínky pro dotování z OPZ+, specifický cíl 1.1. a) nebo specifický cíl 2.1.h). Vzhledem k faktu, že ze strany OPZ+ zatím nejsou definovány přesné podmínky pro poskytnutí dotace, bude možnost nyní podané náměty ještě upravit v období duben-červen 2022.

Projektové náměty, které plánujete realizovat v letech 2022–2027, mohou mít max. délku realizace 36 měsíců.

Termín a jak postupovat:


Projektový námět zasílejte do 18. 3. 2022 na e-mail iti@plzen.eu.

Kontakty:


Konzultace souladu námětu se Strategií Plzeňské aglomerace: Ing Eva Jindrová

Konzultace souladu s programem Zaměstnanost+