VÝZVY VYHLÁŠENY

Výzvy ke SBĚRU A AKTUALIZACI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ VYHLÁŠENY.

Statutární město Plzeň jako nositel integrované územní Strategie Plzeňské aglomerace 2021–2027 vyhlašuje výzvy č. 1–22 na předložení projektových záměrů do programových rámců Strategie Plzeňské aglomerace.

Termín:


Datum vyhlášení výzev a zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Stručný přehled:


 1. Mateřské školy (vazba na IROP SC 4.1)
 2. Základní školy (IROP 4.1)
 3. Další vzdělávání (IROP 4.1)
 4. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (IROP 6.1)
 5. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (IROP 6.1)
 6. Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (IROP 6.1)
 7. Telematika pro veřejnou dopravu (IROP 6.1)
 8. Multimodální osobní doprava (IROP 6.1)
 9. Sociální bydlení (IROP 4.2)
 10. Sociální služby (IROP 4.2)
 11. Knihovny a muzea (IROP 4.4)
 12. Památky (IROP 4.4)
 13. Zelená infrastruktura (IROP 2.2)
 14. Cestovní ruch (IROP 4.4)
 15. Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (OPŽP 1.1)
 16. Podpora energie z obnovitelných zdrojů (OPŽP 1.2)
 17. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům (OPŽP 1.3)
 18. Podpora přechodu na oběhové hospodářství (OPŽP 1.5)
 19. ITS a prostorová data (OPD 1.2)
 20. Infrastruktura městské drážní dopravy (OPD 3.1)
 21. Služby infrastruktury (OP TAK 1.1)
 22. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OP JAK 1.1)

Odkazy