Veřejnost se zapojila do příprav rozvojového dokumentu ohledně budoucnosti Plzeňské aglomerace

Příležitost vyjádřit se k rozvojovým prioritám naší aglomerace měli na konci loňského roku všichni její obyvatelé a to v rámci příprav nového strategického dokumentu, na němž pracujeme. Dotazník navazoval na červnový workshop pro odbornou veřejnost, který proběhl v Café Papírna a kde se jeho účastníci právě na těchto rozvojových prioritách shodli.

Sběr odpovědí probíhal od poloviny listopadu zhruba do poloviny prosince 2020 prostřednictvím elektronického dotazníku, který byl dostupný na našem webu ITI Plzeň. U celkem 5 oblastí (viz graf níže), na které se strategie Plzeňské aglomerace zaměřuje, mohli lidé na škále od 1 do 10 hodnotit důležitost jednotlivých opatření spadajících pod těchto pět oblastí. Hodnotili tak například míru důležitosti podpory rozvoje výzkumu, zvýšení recyklace a využití odpadů, hospodaření s vodou, zlepšení dopravní dostupnosti území, zvyšování kvality vzdělávání či dostupnosti sociálních služeb, revitalizace jejich okolí či stav cestovního ruchu. 

Paralelně běžel tentýž dotazník i pro veřejnost odbornou a z hodnocení vyplývá, že rozdíly ve vnímání důležitosti jsou u odborníků i veřejnosti minimální. Jako nejdůležitější vnímají obě skupiny opatření na ochranu životního prostředí a potřebu posílení služeb obyvatelstvu.

Co je to Strategie Plzeňské aglomerace 2021+?

Hlavním smyslem strategického dokumentu je definovat, jaké aktivity by v území měly být realizovány v horizontu 7 let tak, aby byla podporována konkurenceschopnost území a jeho udržitelný rozvoj. Dokument úzce navazuje na cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, který vychází ze Strategického rámce ČR 2030.

Článek o dotazníku naleznete na webu plzen.eu.

Časový průběh zpracování SPA21+


  • jaro 2021: předpokládané schválení 1. části dokumentu (analytická a strategická část) orgány města
  • podzim 2021: předpokládané schválení 2. části dokumentu (akční plán) orgány města
  • zima 2021: schválení kompletního dokumentu Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky

Galerie