V Plzni vznikne nový vědeckotechnický park

V Plzni na Světovaru se chystá vědeckotechnický park pro inovační firmy – Tech Tower.

Rekonstrukcí dvou budov a souvisejících ploch v areálu Světovaru na Slovanech by měl v budoucnu vzniknout vědeckotechnický park pro inovační firmy. Celkové náklady včetně DPH jsou odhadnuty na 455 mil. korun. Až 50 % ze způsobilých výdajů by mohlo být hrazeno z ITI z výzvy operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Služby infrastruktury, jehož cílem je podpora zakládání a rozvoje vědeckotechnických parků. Zastupitelé města již schválili podání žádosti o dotaci a v souvislosti s tím i blokaci potřebné výše finančních prostředků ve Fondu rezerv města Plzně. Finance však budou uvolněny pouze v případě schválení žádosti.

„V areálu Světovaru chceme vybudovat rekonstrukcí dvou budov, které jsou v současnosti budovami typu brownfield, a přilehlých ploch zázemí vědeckotechnického parku pro inovační firmy, jenž by byl v budoucnu označen jako Tech Tower. Ten bude poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovační firmy s vysokým potenciálem růstu a budou podporovány také začínající firmy a mladí podnikatelé.“ popsal cíl rekonstrukce technický náměstek Pavel Šindelář.

 „Celý nový areál Tech Tower Světovar bude tvořen objektem bývalé vily, kde bude umístěno zázemí pro dětskou skupinu zdejších zaměstnanců a kancelářské prostory pro inkubované start-upy z Cukrovarské ulice 20, a bývalých ležáckých sklepů, kde vzniknou kancelářské prostory, prototypové dílny, konferenční sál, zasedací místnosti, vodní testovací nádrž speciálních dronů do vody včetně stravovacích prostor s kuchyňským zázemím. S tím souvisí vybudování kompletní infrastruktury – kanalizace, vodovodu, komunikací, parkoviště, zeleně, venkovního mobiliáře a trafostanice.“ doplnil Pavel Šindelář.

„Podpora inovačního podnikání, vývoje a výzkumu bude probíhat v několika úrovních – v pronájmu kancelářských prostor pro technologicky orientované inovativní firmy (drony, umělá inteligence, robotika, virtuální realita, vývoj HW, SW, IoT, sensorika apod.), podpora v úrovni prototypové testovací výroby (speciální 3D tisky, dílenské obrábění pětiosé CNC, tříosý portál). Zaměstnancům těchto společností bude poskytnuto zázemí v podobě stravování, privátní dětské skupiny, firmám bude poskytnuto zázemí s provozováním společných prostor (pronájem výstavního sálu, pořádání odborných konferencí, veletrhů). Spolupráce bude navázána s univerzitami a dojde k navázání na coworkingové a inkubační centrum v současnosti sídlící v Cukrovarské 20. V této oblasti již Správa informačních technologií města Plzně pracuje s komunitou mladých technicky orientovaných lidí, kteří se realizují v oblastech drony, AI, VT, vývoj HW, SW či senzorů.“ přiblížil budoucí aktivity Tech Toweru ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

V areálu Tech Toweru bude navázáno na aktivity Správy informačních technologií města Plzně v oblasti využití bezpilotních letadel, v oblastech participace na testování scénářů a vývoji aplikací. Formou podnikatelských voucherů budou podporovány firmy k akceleraci vývojových a inovačních aktivit či formou cenově zvýhodněných služeb. Zde je předpokládaný finanční objem do jednoho milionu korun ročně.

„Odhad nákladů na přípravu a realizaci projektu Tech Toweru Světovar je 455,4 milionu korun včetně DPH, odhadovaná výše způsobilých nákladů je ve výši 363,8 milionu korun bez DPH. Případná podpora získaná z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů, v našem případě by se jednalo o Fond rezerv města Plzně. Předpoklad realizace projektu je od letošního roku do roku 2021,“ doplnil Pavel Šindelář.

Zdroj: plzen.eu

Fotogalerie: