V Evropském parlamentu o ITI

Minulý týden 11. dubna 2019 proběhl na půdě Evropského parlamentu (EP) v Bruselu odborný workshop na téma „Integrované územní investice (ITI) – efektivní nástroj kohezní politiky“.

Hlavní náplní workshopu bylo představení integrovaných investic jako nástroje přispívajícího k efektivnějšímu využívání evropských fondů. Hovořilo se nejenom o zkušenostech získaných na základě dosavadního čerpání, ale představena byla také jistá doporučení do příštích let. Se svým příspěvkem za plzeňskou metropolitní oblast vystoupil Ing. Erich Beneš, ředitel ÚKEP, p. o.

V závěru workshopu bylo zmíněno, že oblasti ITI stojí na strategickém plánování, čímž dochází v dotčeném území k synergickým vazbám a úsporám z rozsahu. Neméně důležitá je u realizovaných ITI projektů také jejich přidaná hodnota pro samotné obyvatele území – podpora dopravy a mobility, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, podpora inovací a podnikání, zlepšování životního prostředí a veřejné služby (především sociální).

Stále existují výzvy, kterými je třeba se v příštím programovém období zabývat – ať už jde o podporu větší integrace nástroje ITI či navýšení jeho rozhodovacích pravomocí, které by zajistily větší flexibilitu v plánování a rozhodování.

Na workshopu také zaznělo, že Evropský parlament odsouhlasil navýšení objemu finanční podpory pro integrovaný nástroj ITI v příštím programovém období 2021+ na 10 % z celkové částky.

Více informací k jednání na oficiálních stránkách Evropského parlamentu.

Fotogalerie: