SPA21+ schválena ministerstvem

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 25/10/2022 schválilo finální podobu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+.

Dokument jež v polovině minulého měsíce schválilo vedení města Plzně je nyní oficiálně akceptován také ze strany řídícího orgánu - Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Použitá úvodní fotografie: Radovan Šubín

Další kroky:


Nyní se budou jednotlivá ministerstva vyjadřovat k seznamům strategických projektů naší aglomerace, tzv. Akčnímu plánu. Posuzován bude jejich soulad s podmínkami příslušného operačního programu. Finálně bude tento proces ukončen v průběhu přístího roku 2023.

Akční plán v datech:


  • 96 projektových záměrů

  • 7,5 mld. Kč plánovaných investic 21-27

  • příspěvek 4 mld. Kč z evropských fondů

  • 5 podporovaných oblastí (Inovace, vzdělávání, podnikání; Životní prostředí; Mobilita; Veřejná vybavenost; Udržitelný rozvoj měst a obcí)