SPA21+ a Akční plán schválilo vedení města

Zastupitelstvo města Plzně dnes 12/9/2022 schválilo finální podobu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ včetně tzv. Akčního plánu. Obsahem toto plánu jsou seznamy strategických projektů šesti operačních programů, finanční plány a plány indikátorů pro programové období 2021-2027. 

Tomuto schválení předcházela několikaletá partnerská územní spolupráce završená vyhlášením výzev nositele ITI, jejich následné vyhodnocení v rámci odborných pracovních skupin a schválení Řídicím výborem Plzeňské aglomerace.

Projekty, jež byly předloženy Zastupitelstvu města Plzně, mají přispět k rozvoji celé Plzeňské aglomerace v letech 2021-2027. Seznam obsahuje okolo stovky projektů, přičemž z evropských fondů by mohla aglomerace získat okolo 4 mld. Kč. Jednalo by se o podobnou částku, jaká byla na našem území proinvestována v minulém programovém období 2014-2020.

V rámci strategie pokračujeme v trendu z minulého období, kdy opět reflektujeme potřeby území vycházející z mnoha dílčích koncepčních dokumentů v kombinaci s novými evropskými směry a dotačními podmínkami. Také zaměření jednotlivých projektů úzce navazuje na investice minulé.

"Nyní čekáme na oficiální vyjádření jednotlivých ministerstev v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, zda tyto seznamy budou akceptovat a poté je to již na samotných žadatelích, zda úspěšně projdou systémem hodnocení při podání svých projektových žádostí o dotaci“ uvedl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, jenž je pověřen řízením strategie ITI Plzeňské aglomerace. „Celý proces schvalování by mohl být ukončen do konce tohoto roku“ doplňuje Beneš.

SPA 21+ v datech:


  • 96 projektových záměrů

  • 7,5 mld. Kč plánovaných investic 21-27

  • příspěvek 4 mld. Kč z evropských fondů

  • 5 podporovaných oblastí (Inovace, vzdělávání, podnikání; Životní prostředí; Mobilita; Veřejná vybavenost; Udržitelný rozvoj měst a obcí)

Odkazy


Akční plán bude na našem webu zveřejněn po odsouhlasení ze strany řídicího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Pro informace o zamýšlených strategických projektech uvedených na seznamu viz materiály Řídicího výboru ITI 21+ (Přehled výsledků hlasování ŘV ITI z 26/8/2022). Děkujeme za pochopení.