Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace je hotov

Zajímá vás jak je Plzeň propojená se svým spádovým okolím? Mrkněte na náš nový Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace.

Základní socioekonomické procesy zde najdete zachyceny převážně formou kartografických výstupů doprovázených stručným slovním popisem. Tento dokument tedy stejně jako běžná kartografická díla přináší „rychlé“, ale srozumitelné, přehledné a kvalitní informace.

Zpracovatelem této studie je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, které tímto ještě jednou děkujeme!