Rekonstrukce vozovny Slovany v Plzni s prvky modro-zelené infrastruktury

Rekonstrukce tramvajové vozovny v Plzni na Slovanech začne na konci října tohoto roku. Součástí bude také zelená střecha, která přinese podstatné zlepšení životního prostředí v okolí. Projekt jehož náklady přesahují 1 mld. Kč bude realizován díky ITI.

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) podepsaly v polovině září smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech, kterým bude konsorcium tří firem pod společným názvem Společnost Vozovna Slovany. Rekonstrukce začne na konci října a bude dokončena na konci roku 2022. Současný stav tramvajové vozovny je již dlouhou dobu nevyhovující, a to nejen v rámci kapacity, ale i technického stavu budov, vybavení a zázemí pro zaměstnance.

Vozovna Slovany slouží svému účelu již od roku 1943, přičemž byla postavena pro tramvaje s výrazně nižší hmotností, než mají dnešní moderní vozidla. „Jedná se o nezbytnou investici, jelikož váha tramvají, které jsou v současné době ve vozovně odstaveny, je často až šestinásobná. Na špatném technickém stavu se ale kromě podstatně vyšší hmotnosti tramvají postupně začal podepisovat zejména nevhodný materiál použitý pro stavbu betonového podloží a již před šesti lety byl odborníky stav hal ve vozovně označen za kritický,“ popsal potřebu rekonstrukce Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva PMDP, a dodal: „Plánovaná rekonstrukce v hodnotě 1,697 miliardy korun vyřeší i další problémy, jelikož počítá s umístěním dosud chybějící myčky tramvají, diagnostiky kol, průjezdnými kolejemi usnadňujícími provoz ve vozovně či novou administrativní budovou.“

PMDP zažádaly o dotaci ve výši 720 milionů korun přes ITI Plzeňské metropolitní oblasti a v současné době čekají na rozhodnutí. Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP, připomněl, že během léta dopravní podniky obdržely stavební povolení, v polovině září podepsali smlouvu se zhotovitelem a nyní čekají na pozitivní rozhodnutí o získání dotace.

Rekonstrukce vozovny na Slovanech přinese i podstatné zlepšení životního prostředí v okolí, a to jak z pohledu hlukové zátěže, kde se povedlo snížit hlukovou zátěž na požadovanou úroveň, tak i z pohledu tepelné zátěže, a to zřízením zelené střechy. Zelená střecha dále umožní i akumulaci dešťové vody. Přebytečná voda ze zelených střech bude jímána do nádrže a bude využita jako technologická voda pro mytí tramvajových vozidel.

Projekt v číslech:


  • celkové investice 1,697 mld. Kč
  • dotace 720 mil. Kč
  • realizace 10/2020 - 12/2022

Odkazy


Text převzat z webu plzen.eu.