První návrh akčního plánu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ schválen

Dne 1/6/2022 schválil Řídicí výbor Strategie Plzeňské aglomerace první návrh Akčního plánu. Tomuto schválení předcházelo měsíční jednání deseti mini týmů tematicky zaměřených Pracovních skupin.

Na konci dubna byly uzavřeny výzvy nositele strategie ITI, k předkládání projektových záměrů do programových rámců Strategie Plzeňské aglomerace 2021+*(dále také SPA 21+).

„Obdrželi jsme okolo 150 projektových záměrů, a to napříč všemi pěti oblastmi – ať už jde o projekty na mateřské školy a základní školy, revitalizaci veřejných prostranství nebo rozvoj cyklodopravy. Dle těchto záměrů by mohlo být v aglomeraci v období 2021-2027 proinvestováno až okolo 4 mld. Kč. Záleží ale samozřejmě na skutečnosti, zda projekty projdou finálním hodnocením a výzvou ze strany jednotlivých operačních programů“ vysvětluje Markéta Kubičková, vedoucí úseku ITI z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Odborné pracovní skupiny a řídící výbor museli u každé aktivity při výběru zvážit mnoho faktorů, jelikož předpokládaná finanční alokace bohužel nebude dostatečná. Důležitým faktorem tak byl např. stav připravenosti projektu, jeho tematická integrovanost, strategičnost nebo finanční efektivita“ dodává.

Akční plán musí projít ještě schvalováním ze strany zastupitelstva města Plzně a následně Ministerstvem pro místní rozvoj. Celý proces by měl být dle našich předpokladů ukončen na podzim tohoto roku.

Akční plán v datech:


  • 22 vyhlášených výzev
  • 156 obdržených projektových záměrů
  • 4 mld. Kč plánovaných investic 21-27
  • 5 podporovaných oblastí (Inovace, vzdělávání, podnikání; Životní prostředí; Mobilita; Veřejná vybavenost; Udržitelný rozvoj měst a obcí)