Projekty na podporu zaměstnanosti ITI Plzeňské aglomerace mají zelenou

V rámci Integrovaných územních investic (ITI) Plzeňská aglomerace získala dotaci na 2 projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti. Tyto projekty spadají do specifického cíle 1.1 na podporu zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly Operačního programu zaměstnanost plus (OP Z+).

Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje uspělo s projektem „Integrace cizinců v Plzeňské aglomeraci“, jenž je zaměřen na zprostředkování zaměstnání pro migranty a azylanty zejména z Ukrajiny. Podpora ve výši 19,5 mil. bude určena na získávání nové kvalifikace, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace a usnadnění plnohodnotné integrace na trh práce.

Dotaci ve výši 7,6 mil. obdržel projekt „Pracujeme v Plzeňském kraji“, který bude realizovat obecně prospěšná společnost Komunikujeme. Projekt se zaměřuje na slaďování pracovního a rodinného života – prorodinná opatření, na cílovou skupinu osoby pečující o malé děti a jejich problém s nalezením pracovního uplatnění tak, aby mohlo být dosaženo sladěného pracovního a rodinného života.

Šanci na získání dotace má také projekt „RESTART Plzeň II“, jenž byl prozatím zařazen do zásobníku projektů. Žadatelem je Síť pro rodinu a v rámci svého projektu se chtějí věnovat prevenci sociálních a ekonomických problémů, které nastávají v důsledku nezaměstnanosti zejména žen po mateřské a rodičovské dovolené a osob starších 55 let.

Projekty Plzeňské aglomerace ve specifickém cíli 2.1 Operačního programu zaměstnanost plus zaměřené na sociální začleňování jsou stále v hodnocení.