Programový rámec pro OP Doprava je schválen

Rádi bychom Vás informovali, že dne 14. března 2023 byl v monitorovacím systému schválen první programový rámec Integrované územní strategie Plzeňské aglomerace 21+, a to programový rámec pro Operační program Doprava.

Od této chvíle žadatelům již nic nebrání v podávání žádostí do vyhlašovaných integrovaných výzev Řídicího orgánu. V rámci OP Doprava je pro žadatele z Plzeňské aglomerace alokováno celkem 1,476 mld. Kč určených na strategické investiční projekty, jako je např. stavba tramvajové tratě Vinice, obratiště Košutka či zavedení trolejbusové linky na Severní Předměstí.

Další kroky:


Všem žadatelům, jejichž projekty jsou zahrnuty do programového rámce OP D, bude v průběhu měsíce dubna vydáno kladné Vyjádření Řídicího výboru ITI s platností na 6 měsíců. Za tímto účelem budou žadatelé osloveni tematickým koordinátorem ITI nejpozději v průběhu měsíce dubna.