Programový rámec pro IROP je schválen

Rádi bychom Vás informovali, že dne 27. března 2023 byl v monitorovacím systému schválen programový rámec Integrované územní strategie Plzeňské aglomerace 21+ pro IROP.

V rámci IROP je pro žadatele z Plzeňské aglomerace alokováno celkem 1,531 mld. Kč určených na strategické projekty spadající do specifických cílů IROP:

  • Zelená infrastruktura (např. projekty revitalizace kampusu ZČU, revitalizace zeleně v Chrástu aj.);
  • Vzdělávání (např. rekonstrukce ZŠ ve Stodu, ve Zbůchu či Plzeň – Křimice, rekonstrukce 13. a 26. ZŠ v Plzni aj.);
  • Sociální infrastruktura (např. výstavba nových sociálních bytů v Malesicích či výstavba Stacionáře pro osoby s postižením v Plzni aj.);
  • Kultura a cestovní ruch (např. revitalizace Parku Cihelna v Blovicích, revitalizace Kaolinového dolu v Nevřeni či architektonická expozice zámku Hradiště aj.);
  • Doprava (např. nákup obousměrných velkokapacitních tramvají pro MHD v Plzni či výstavba přestupních terminálů v Kaznějově či Stodě aj.).

Další kroky:


Všem žadatelům, jejichž projekty jsou zahrnuty do programového rámce IROP, bude v průběhu měsíce dubna vydáno kladné Vyjádření Řídicího výboru ITI s platností na 6 měsíců. Za tímto účelem budou žadatelé osloveni tematickým koordinátorem ITI v průběhu měsíce dubna.  Žadatelé budou opětovně osloveni i na přelomu května a června, neboť v této době je plánováno vyhlašování některých výzev IROP.

Po vydání kladného Vyjádření Řídicího výboru ITI žadatelé již mohou podávat projektové žádosti do vyhlašovaných výzev.