Přínosy metropolitní spolupráce

Ve čtvrtek 20. srpna 2020 se v Brně uskutečnila konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát. Podívejte se na tiskovou zprávu z této akce, které se samozřejmě zúčastnilo i ITI Plzeň.

Hlavním cílem konference bylo společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, krajů, měst a obcí konkrétně a srozumitelně pojmenovat a komunikovat globální i lokální přínosy a specifika metropolitní spolupráce v ČR a nadále je podporovat. Konference vyzdvihla pozitivní zkušenosti s implementací nástroje ITI na úrovni metropolitních oblastí a aglomerací a přínosy metropolitní spolupráce z ekonomického, geografického, sociálního a správního hlediska.

Konferenci předcházelo jednání primátorů statutárních měst, které vyvrcholilo podpisem deklarace, jež definuje základní požadavky k budoucnosti a institucionalizaci metropolitní spolupráce v České republice. Města se tak zavázala aktivně prosazovat myšlenku metropolitní spolupráce s cílem vyjednat pro její rozvoj co nejlepší podmínky. Společný dokument je určen Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu vnitra ČR a dalším národním orgánům, které mají v gesci územní rozvoj. K bodům deklarace patří i žádost o urychlení debaty o tom, aby byly pro metropolitní oblasti lépe dostupné finanční prostředky i z národních zdrojů (např. Modernizační fond, národní dotační tituly). Více informací naleznete například v tiskové zprávě Svazu měst a obcí ČR .

Odkazy:


Podrobnější informace ke konferenci včetně materiálů a fotografií naleznete na webu ITI Brno.