Plzeňská aglomerace získala prestižní pozici v Evropské městské inciativě

Uspěli jsme v silné konkurenci v rámci programu Peer Reviews Evropské městské inciativy (EUI), do nějž jsme se z pozice nositele nástroje ITI přihlásili na konci dubna 2024. Plzeň se stane tzv. hodnoceným městem, díky čemuž můžeme konzultovat definovaná témata v oblasti řízení, implementace a evaluace Strategie ITI s ostatními evropskými partnery z řad nositelů nástroje ITI. Získaná doporučení od evropských kolegů přispějí ke zlepšování řízení naší Strategie ITI Plzeňské aglomerace 21-27.

Během dvoudenního setkání s kolegy z dalších evropských měst, metropolitních oblastí a aglomerací a s podporou expertů z EUI budeme řešit konkrétní témata spojená s implementací naší Strategie ITI. Výsledná doporučení a poznatky zohledníme v naší každodenní práci.

O dalším dění v rámci této inciativy Vás budeme informovat.

Odkazy:


Více o programu Peer Reviews Evropské městské iniciativy zde.