Plzeňská aglomerace má schválený programový rámec k OP JAK

Rádi bychom Vás informovali, že na konci června byl schválen v pořadí již třetí programový rámec Integrované územní strategie Plzeňské aglomerace 21+, a to programový rámec pro Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK).

Projekty, které jsou zařazeny do programového rámce, mají rezervované finanční prostředky ve výši 375,8 mil. Kč.

Žadatelé po obdržení kladného Vyjádření Řídicího výboru o souladu projektového záměru s Integrovanou územní strategií mohou následně předkládat své žádosti o dotaci prostřednictvím ISKP21+ do integrovaných výzev Řídicího orgánu.

Další kroky:


Po schválení programového rámce vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií Plzeňské aglomerace 21+. Během měsíce července budou všichni žadatelé osloveni tematickým koordinátorem ITI za účelem přípravy vydání kladného Vyjádření Řídicího výboru s platností na 6 měsíců.