Online konference Evropské fondy 2021+

Online konference představí podobu evropských fondů v České republice po roce 2020. Živý stream na webu DotaceEU.cz 8. prosince od 9:00.

Akce je pořádána Ministerstvem pro místní rozvoj a představena bude podpora  Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích letech. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti. Hlavní prostor dostanou chystané operační programy; pro úplnost MMR přizvalo k vystoupení i hosty připravující další evropské iniciativy a nástroje, jako je Národní plán obnovy nebo Modernizační fond.

Konference proběhne online a bude živě streamovaná. Není potřeba se na ni registrovat.

Z přenosu bude pořízený záznam, který bude po skončení akce k dispozici.

Více na webu dotaceeu.cz.

Odkazy


Zajímá vás budoucí programové období? Už teď se můžete podívat na nový leták MMR přibližující možnosti podpory pro české žadatele po roce 2020.