Nová tramvajová trať na Borská pole je v provozu

Dostupnost služeb a funkcí, neboli odbourávání dopravních bariér. Tento strategický cíl plní nově prodloužená tramvajová trať k Západočeské univerzitě na Borech, jejíž celkové náklady činí přes 0,6 mld. Kč. Více jak polovina nákladů je hrazena z EU fondů prostřednivtvím nástroje ITI plzeňské metropolitní oblasti.

V pondělí 16. prosince se cestující poprvé svezou tramvají k Západočeské univerzitě na Borských polích. Plzeň vybudovala novou tramvajovou trať od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, včetně přemostění silnice I/27. Akce za 616 milionů korun s DPH získala podporu z Evropské unie prostřednictvím nástroje ITI Plzeňské metropolitní oblasti, a to ve výši 355 milionů korun. Kolaudace je plánována na listopad 2020, do té doby budou jezdit tramvaje po nové trati ve zkušebním provozu. Slavnostní otevření tramvajové trati se konalo v neděli 15. prosince, trasu jako první projely historická tramvaj a vánoční tramvaj. Zhotovitelem stavby je sdružení firem TSS GRADE, a.s. a Doprastav CZ s.r.o. Součástí stavby je i vybudování nového terminálu městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy Plzeňska v Dobřanské ulici.

„Prodloužili jsme pro naše město zcela klíčovou tramvajovou trať. Nyní vede k areálu Západočeské univerzity a městskému industriálnímu parku Borská pole. Díky tomu odbouráme dopravní bariéry pro tyto oblasti a zajistíme dostatečné kapacitní napojení území, jež v uplynulých letech dosáhlo největší koncentrace ekonomických i vzdělávacích aktivit v rámci Plzně. Dosud obsluhovaly Borská pole pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Nyní už nebudou muset lidé při cestách z centra přestupovat,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Tramvajové propojení Západočeské univerzity s centrem Plzně je pro nás velice významná událost a jsem rád, že jsme k ní mohli také přispět. Naši studenti a zaměstnanci se rychleji dostanou do školy a budou moci využívat praktického spojení fakult v centru s těmi na Borských polích. Navíc budou Plzeňanům mnohem dostupnější akce, které pořádáme pro veřejnost. Zkrátka se můžeme těšit na to, že univerzita bude lidem v Plzni mnohem blíže,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček.

„Staveniště bylo předáno v září 2018, s výstavbou jsme začali v říjnu. Trať měří 1,3 kilometru a v ulici U Letiště je její součástí také točka tramvají. V rámci stavby jsme se museli vypořádat i s novým mostem přes silnici I/27, tedy přes dálniční přivaděč. Most váží 350 tun, jeho délka je 38 metrů, výška necelých osm metrů,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář, do jehož gesce spadá magistrátní odbor investic, který měl celou stavbu na starosti.

„Součástí stavby tramvajové trati je vybudování nového přestupního uzlu Kaplířova – Dobřanská, který bude sloužit pro městskou hromadnou dopravu Plzně a veřejnou linkovou dopravu Plzeňska. Pro město Plzeň je tento přestupní uzel klíčový, umožní cestujícím přestup z příměstských autobusových linek z Přešticka a Nýřanska na linky městské hromadné dopravy v Plzni. Náklady na stavbu si vyžádají 63 milionů korun včetně DPH, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přes ITI činila 38,7 milionu korun. Z důvodu zvýšení přehlednosti křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku na ní vybudujeme světelnou signalizaci. Křižovatka Kaplířova – Dobřanská byla přestavěna na okružní křižovatku,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

„Součástí projektu je i nové parkoviště v objektu bývalých kasáren u budovy úřadu práce pro 69 vozů, čtyři stání jsou vyhrazena pro invalidy. Druhá parkovací plocha byla vybudována u obytného domu na kraji Kaplířovy s kapacitou devíti míst, s jedním vyhrazeným stáním pro invalidy. Došlo i k dalším stavebním úpravám, které si vyžádaly úpravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště,“ doplnil David Malán z magistrátního odboru investic. Součástí stavby byly i přeložky všech inženýrských sítí, včetně sítí společností Innogy, ČEZ a CETIN.

Současně se zprovozněním tramvajové trati na Borská pole došlo od neděle 15. prosince ke zprůjezdnění Kaplířovy ulice pro individuální automobilovou dopravu. V provozu ji bude možno využívat do neděle 16. února 2020, a to z důvodu přerušení stavebních prací v rámci zimní přestávky. V případě nepříznivých klimatických podmínek v polovině února bude termín uzavření Kaplířovy ulice upřesněn. Poté se Kaplířova ulice včetně křižovatky Klatovská – U Borského parku kompletně otevře v průběhu měsíce května 2020.

„Na trase linky č. 4 přibydou čtyři nové tramvajové zastávky v obou směrech – „Borský park“ před křižovatkou Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, „Bory“ v nové točce v ulici Dobřanská, „Technická“ u Západočeské univerzity na Borech a „Univerzita“  poblíž ulice U Letiště. Do točky Bory budou zajíždět všechny tramvajové spoje, pouze některé budou pokračovat až na konečnou Univerzita. Změny se dotknou i autobusových linek, které obsluhovaly konečnou Bory v ulici U Borského Parku. Nově se přesouvají do nového přestupního terminálu „Bory“ v ulici Dobřanská,“ informoval Jiří Ptáček, generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP).

„Tramvajovou trakci považujeme za strategický mód dopravy v rámci dopravy v Plzni. Jsem rád, že vybudováním této části tramvajové tratě po dlouhé době rozšiřujeme kapacitní a ekologickou dopravu, která přispívá ke zlepšení životního prostředí v intravilánu. Pamětníkům mohu připomenout, že poslední rozšíření tramvajové tratě proběhlo v květnu 1990, tedy před více jak 29 lety“, upřesnil Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.

Plzeň projekt a stavbu připravovala několik volebních období, do získání pozemků pro stavbu tramvajové trati dala kolem 170 milionů korun.

Zdroj: plzen.eu

Fotogalerie: