Nevyužívané budovy a území odhalují skryté poklady pro rozvoj měst

Zástupci města Plzeň sdílejí dobrou praxi ve využívání integrovaných nástrojů v rámci programu Interreg Europe.

Ve dnech 21 a 22. 1. 2020 přivítalo toskánské město Empoli zástupce města Plzně a dalších partnerů v rámci projektu EURE z programu Interreg Europe. Cílem setkání bylo diskutovat o obnově veřejných budov a prostranství v centrech měst. Hostitel, rozvojová agentura regionu Empolese Valdelsa (Toskánsko), prezentoval dobrou praxi na konkrétních projektech realizovaných v rámci regionálního operačního programu Toskánsko. Revitalizace městských center je jedna z hlavních priorit urbánní politiky regionu v daném programovém období. Jedním z realizátorů projektu je i samotné město Empoli. Prostřednictvím projektu HOPE „Home of people and equality“ revitalizuje území svého historického centra. Projekt samotný se skládá z několika jednotlivých projektů ze sociální oblasti, oblasti životního prostředí, vzdělávání či mobility, které spolu navzájem souvisejí, doplňují se a vytvářejí tím synergický efekt.  

Druhým prezentovaným projektem byl Cittá+Cittá měst Poggibonsi a Colle Val d´Elsa. Projekt zahrnuje opatření na rozvoj nevyužívaných a zanedbaných oblastí mezi těmito dvěma městy jižně od Empoli s cílem působit na oblasti jako bydlení, sociální vyloučení či znečištění krajiny.

Součástí setkání byl i tematický seminář, kde představitelé veřejné správy a odborníci, realizátoři projektů prezentovali samotný operační program, jeho podmínky, vývoj a poté i jednotlivé úspěšné projekty. Velký důraz byl kladen na potřeby obyvatel, historii měst a jejich identitu a také angažovanost, zapojení klíčových aktérů území. Projekty jsou v rámci regionálního operačního programu Toskánsko spolufinancovány EU pouze z 50 %, zbytek financí představuje podíl státu a samotného regionu Toskánsko.

Práce partnerů v rámci projektu EURE navázala na listopadové setkání v Brestu ve Francii. V rámci projektu pracují experti jednotlivých partnerů na tzv. regionálních zprávách a společné zprávě projektu. Regionální zprávy odpoví na otázku, jak jsou v dané zemi využívány evropské fondy dle článku 7 Nařízení EU č. 1303/2013. Každá regionální zpráva také poskytne důležitý přehled čerpání evropských dotací v dané zemi s ohledem na zapojený nástroj. Plzeňským nástrojem a tématem v projektu je nástroj ITI, tedy integrované teritoriální investice. Díky tomuto nástroji se v rámci plzeňské metropolitní oblasti podařilo v současném programovém období investovat projekty za téměř 3 miliardy Kč.

Samotný projekt EURE v sobě skrývá efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí. Jeho cílem je prostřednictvím sdílení, výměny zkušeností zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje v zemích EU. Z pohledu města Plzně jde o unikátní projekt, který povede k posílení územní spolupráce a hlubší implementaci nástroje ITI.

Fotogalerie:


Odkazy


Více informací o projektu naleznete na webu EURE.