Mezinárodní spolupráce Interreg Europe

ITI PMO v rámci zapojení do mezinárodního projektu EURE spolupracuje na jednom z výstupů, na tzv. Regional Report. Co to znamená a co bude jejich obsahem? Odpovídal koordinátor pracovní skupiny expertů projektu a bývalý ředitel DG Regio José Palma Andrés.

Partneři zapojení do mezinárodního projektu EURE aktuálně pracují na tvorbě Regional Reports. Ty jsou vnímány jako silný analytický nástroj, díky kterému získají jasný přehled o stavu jednotlivých území a zapojených nástrojů všech partnerů projektu. Na jejich tvorbě spolupracují s vybranými odborníky, kteří díky svým znalostem přispějí ke zdárnému zvládnutí celého procesu.

Jedním z nich je José Palma Andrés, regionální expert španělské Galicie a koordinátor pracovní skupiny expertů. V článku, který naleznete na odkazu níže, si můžete přečíst jak Andrés popisuje význam a přínosy Regional Reports. Článek je v anglickém jazyce.

Cílem projektu EURE je prostřednictvím sdílení, výměny zkušeností zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje v zemích EU. Z pohledu města Plzně jde o unikátní projekt, který povede k posílení územní spolupráce a hlubší implementaci nástroje ITI.

>> Celý článek s koordinátorem José Palma Andrés.

Odkazy


Více informací o projektu naleznete na webu EURE.