ITI podporuje integraci cizinců v Plzeňské aglomeraci

Že integrovaná řešení podporovaná prostřednictvím ITI nejsou pouze tvrdé projekty zaměřené na výstavbu infrastruktury, dokazuje projekt nazvaný „Integrace cizinců v Plzeňské aglomeraci“, jenž v květnu 2023 zahájilo Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje. Po dobu tří let se Centrum zaměří na plnohodnotnou integraci cizinců a jejich rodinných příslušníků do společnosti a na trh práce.

Plzeňskou aglomeraci dlouhodobě trápí nedostatek pracovní síly, s čímž se zaměstnavatelé vypořádávají masovým využíváním zahraničních zaměstnanců a služeb personálních agentur. "Zcela novou dimenzi do této situace vnesl válečný konflikt na Ukrajině, který vyvolal enormní příliv uprchlíků. Příliv zahraničních pracovníků a uprchlíků s sebou nese i řadu problémů v bezpečnostní, sociální, zdravotní a vzdělávací rovině. Zároveň cizinci a uprchlíci tvoří ohroženou skupinu, jež vyžaduje speciální nástroje pro jejich úspěšnou integraci na trh práce a prevenci jejich ekonomického vykořisťování a sociálního vyloučení" říká garant projektu Soňa Blasbalgová z Centra lidských zdrojů.

Migrantům, kteří žijí na území Plzeňské aglomerace, potažmo Plzeňského kraje, bude umožněno díky integraci zapojit se do místního trhu práce a přispět svými znalostmi v lékařských oborech (lékaři, zdravotní sestry), integrovaném záchranném systému (záchranáři), stavebnictví, dopravě, službách a dalších oblastech. Integrace bude probíhat pomocí individuální práce s cizinci. Centrum lidských zdrojů pomůže cizincům získat dlouhodobé udržitelné zaměstnání, které bude odpovídat jejich kvalifikaci a potřebám Plzeňské aglomerace. Cizinci získají komplexní servis, jenž jim usnadní stabilizovat sociální situaci prostřednictvím registrace na úřadech, zajištění bydlení, zařízení péče o děti, zdravotní péče aj." dodává Soňa Blasbalgová. Kromě poradenských a asistenčních služeb v oblasti integrace do společnosti projekt přináší cizincům bezplatnou účast na různých kurzech, jako je integrační rozvojový kurz, kurz českého jazyka, kurz digitálních kompetencí, kurz trh práce a pracovní právo nebo jiné rekvalifikační kurzy.

Projekt „Integrace cizinců v Plzeňské aglomeraci“ je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus prostřednictvím nástroje Integrované teritoriální investice (ITI).

Odkazy


Více o projektu se dozvíte na oficiálních stránkách Centra lidských zdrojů Plzeňského kraje.