Integrované nástroje mají podporu Evropské komise

Zástupci integrovaných nástrojů České republiky jednali ve středu 22. 1. v Bruselu s Evropskou komisí ohledně budoucího nastavení integrovaných nástrojů.

Součástí jednání byla výměna zkušeností ohledně přípravy dobíhajícího programového období 2014-2020, představení úspěšných projektů a navrhnutí konkrétních opatření pro lepší využití integrovaných nástrojů v chystaném období 2021-2027. 

„Velmi mě těší jednoznačná podpora, kterou Evropská komise vyjádřila integrovaným nástrojům. A podpořen bude i důraz, který je z naší strany kladen na začlenění těchto nástrojů do dokumentů, jako je Dohoda o partnerství, a také jejich pevné ukotvení v jednotlivých operačních programech.“ uvedl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, který na jednání zastupoval ITI Plzeň.

Diskuze se točila kolem aktuálního stavu příprav nového programového období 2021+ a dále kolem možného zjednodušení administrace integrovaných nástrojů, tematické koncentrace ve strategiích ITI, reálného přínosu ITI v protikladu se standardním systémem financování projektů či budoucnost systému podpory a financování ITI jako leaderů rozvoje ekonomiky EU.

Integrovaný nástroj ITI bude v příštím programovém období 2021+ složen ze 13 aglomerací (tj. spojení sedmi současných ITI a šesti IPRÚ) a bude se soustředit především na síť strategických a vzájemně na sebe navazujících projektů. Minimální alokace, na které trvají zástupci integrovaných nástrojů, se pohybuje okolo 75 mld. Kč.

Jednání se za českou stranu zúčastnil například David Koppitz, náměstek sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Petr Osvald za Svaz měst a obcí ČR a dále zástupci integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ. Evropskou komisi mimo jiných zastupoval Andreas von Busch, vedoucí oddělení pro ČR a Slovensko DG REGIO[1] a jeho zástupce Barbara Jermol Marcinčák.