Avízo: Příprava výzvy nositele ITI na Zelenou infrastrukturu II

Rádi bychom Vás informovali, že za účelem doplnění stávajícího Seznamu strategických projektů programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) připravujeme vyhlášení výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů „Zelená infrastruktura II“ ve vazbě na probíhající výzvu IROP – výzva č. 77 Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI).

Podpora je směřována na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí. Podporované typy aktivit:

  • Ucelené projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
  • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství

Výzvu IROP č. 77 – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI) včetně specifických podmínek a dalších příloh naleznete zde.

Vyhlášení výzvy nositele ITI a zahájení příjmu projektových záměrů předpokládáme 11. 3. 2024.

Další kroky:


Pro konzultace ve věci předložení projektového záměru do připravované výzvy můžete kontaktovat územního koordinátora Mgr. Taťánu Jandovou (jandovat@plzen.eu; 37 803 5967).