Analýza odpadů Plzeňské aglomerace

Informace o produkci a nakládání s odpadem v území přehledně v novém dokumentu Komunální odpady v Plzeňské aglomeraci.

Zpracovaná studie přináší informace o hlavních charakteristikách produkce, působení klíčových partnerů v rámci předávání odpadů a možnostech zařízení pro úpravu, využití a zneškodňování odpadů. Studie tak nabízí mimojiné podporu úvah o možných integrovaných řešení pro zlepšení systému nakládání s odpady v tomto území. 

Zpracovatelem této studie je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, které tímto ještě jednou děkujeme!